Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
 • Fotografia w górnej animacji: palac-maly
 • Fotografia w górnej animacji: ratusz-maly
 • Fotografia w górnej animacji: rok_drzymaly_do_flshaa2
 • Fotografia w górnej animacji: woz-maly

Dane urzędu

Gmina Rakoniewice

Osiedle Drzymały 25

62-067 Rakoniewice

Tel.: 61 444 10 02

E-mail: sekretariat@rakoniewice.pl

NIP: 995-01-98-613

Regon: 631259324

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016-2021

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Rakoniewice na lata 2016-2021

Szanowni Państwo

 

Jesteśmy po kolejnym już spotkaniu Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2016-2021. Przedstawiamy Państwu wyniki pracy zespołu,
w szczególności wstępną analizę SWOT, wypracowaną misję/wizję Gminy Rakoniewice jak
i wskazane cele strategiczne oraz cele  operacyjne.

cel 1 i 2, cel 3, cel 4, cel 5, cel 6, cel 7

Prosimy o wnoszenie własnych pomysłów, składanie wniosków, spostrzeżeń czy uwag do załączonych materiałów, które zostaną uwzględnione przy sporządzaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Powyższe można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jnolka@interia.pl
(proszę o  wpisanie tematu: SRG-uwagi), bądź składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim
w Rakoniewicach koordynatorowi ds. strategii (pok. nr 2), najpóźniej
do dnia 30 listopada 2015 r.

                                                                                                                                      Z poważaniem 

                                                                                                         Burmistrz Rakoniewic

                                                                                                             dr Gerard Tomiak

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu spotkania konsultacyjnego z Mieszkańcami w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2016 – 2021.

Spotkanie to odbędzie się w dniu 19 (a nie jak wstępnie ustalono 12) sierpnia 2015 r.

Godzina i miejsce spotkania pozostają bez zmian.

 

Za zmianę terminu i wszelkie uniedogodnienia z tym związane serdecznie przepraszamy!.

Szanowni Państwo

Wszyscy tworzymy wspólnotę.  Chcemy, aby  nasza Gmina, w pełni wykorzystując swoje walory, dbając o tradycję historyczną i integracje mieszkańców, była rozwojowa, nowoczesna, bezpieczna i przyjazna do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, o uznanej randze w otoczeniu, a przy tym, co najważniejsze, sprawnie i w pełni realizowała potrzeby i aspiracje mieszkańców. Praktycznym instrumentem zarządzania lokalnym rozwojem jest dokument zwany „Strategią Rozwoju”. Konieczność posiadania Strategii podyktowana jest nie tylko względami praktycznymi "dobrego rządzenia" oraz uregulowań prawnych. Jego niezbędność wynika także z formalnej podstawy do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych (nowa perspektywa polityki spójności budżet UE 2014-2020), która dzisiaj, przy problemach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, stanowi realną szansę na pozyskiwanie środków dla realizacji określonych zadań.

W związku z tym przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2016-2021.

Strategie rozwoju lokalnego są szczególną formą planowania. Najważniejszego elementu planowania nie stanowi tu jednak sam plan, ale proces planowania. Niezależnie, czy na owo planowanie spojrzymy z punktu widzenia ekologii, potraktujemy Gminę jako specyficzną firmę dążącą do osiągnięcia zysku i utrzymania się na rynku, czy też z punktu widzenia ideałów demokracji, które funkcjonują we współczesnym świecie, to wszędzie priorytetem będzie lokalna społeczność: jej świadomość, akceptacja i aktywność.

Dlatego też proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2016 – 2021  skupiony jest na opracowaniu systemu, w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy. Doświadczenie i znajomość problemów występujących na terenie Gminy stanowi najcenniejsze źródło informacji o lokalnych potrzebach i dążeniach. Któż bowiem lepiej wie czego potrzeba „Gminie”, jak nie jej mieszkańcy.

W związku z tym gorąco zapraszam i zachęcam wszystkich Państwa do udziału w pracach nad tworzeniem jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy Rakoniewice.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2016 – 2021 odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz. 1700 w sali przy ul. Krystyny nr 30 w Rakoniewicach (sala Warsztatów Terapii Zajęciowej). 

Celem spotkania będzie w szczególności analiza stanu obecnego w podstawowych sferach życia społecznego. Wspólnie zastanowimy się nad istniejącymi problemami oraz poszukamy sposobów ich rozwiązania. Zgromadzone wnioski stanowić będą  punkt wyjścia do określenia mocnych i słabych stron naszej Gminy, oraz zdefiniowania szans i zagrożeń. Analiza pozwoli wyznaczyć obszary priorytetowe oraz określić dla nich cele strategiczne i zadania.

Liczę na szczere i aktywne zaangażowanie w pracach; w szczególności: Sołtysów, Radnych, reprezentantów Przedsiębiorców, Organizacji Społecznych, twórców, ludzi związanych ze sportem, kulturą, młodzież, jak i tych, którzy mieszkają i pracują w naszej Gminie.

Jako narzędzie badania potrzeb i poglądów Mieszkańców Gminy Rakoniewice wykorzystane zostanie badanie ankietowe. W związku z tym zapraszam do wypełnienia – dostępnej ankiety.  Zwrot wypełnionych formularzy będzie możliwy osobiście w Urzędzie bądź u Sołtysów, najpóźniej do dnia 15 września 2015 r.

Ponadto możliwe będzie wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej.

Jestem pewien, że dzięki wspólnemu spojrzeniu na wiele spraw, znajdziemy odpowiedź na kluczowe pytania, a mianowicie:

-        w jakim kierunku zmierzać by stworzyć optymalne warunki dla rozwoju Gminy Rakoniewice?,

-        co zrobić, by osiągnąć założone cele oraz lepiej wykorzystać zasoby Gminy Rakoniewice?.

Wierzę, że Państwa zaangażowanie w prace umożliwi zaprojektowanie Strategii dynamicznego rozwoju Gminy, a z pomocą ekspertów tworzących dokument, uda nam się wskazać nowe potrzeby, do których zaspokojenia będziemy stale dążyć.

 

                                                                          Z poważaniem

                                                                      Burmistrz Rakoniewic

                                                                        dr Gerard Tomiak

 

 

Zamknij pasek info24
INFO24
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • 10drzymaly
 • Leader
 • NSR
 • SISMS
 • Szlaki rowerowe
 • Wielkopolskie wydanie
 • Karta Dużej Rodziny
 • Orlik 2012

Kontakt

Gmina Rakoniewice
Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice
Tel.: 61 444 10 02
E-mail: sekretariat@rakoniewice.pl

NIP: 995-01-98-613
Regon: 631259324

Statystyki
Licznik odwiedzin:
6172993
Dzisiaj:
104
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.144.29.233
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij